Alle aktiviteter i avd.Oslo&omegn er avlyst.

Pga corana viuset må vi avlyse alle våre aktiviteter.
Følg med på NKK og vår hj.side.

Det har i dag kommet mail fra NKK med følgende beskjed (sendt via mail til klubbene, kl. 15:24):

«Alle klubber og forbund avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning. 
Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles

Print Friendly, PDF & Email