Alle aktiviteter med hund i NBSK regi legges på is inntil videre

NBSKs styre ønsker å komme med en oppdatering av status på alvorlig sykdom hos hund. Statusen er basert på informasjon gitt av NKK mandag kveld.

Hovedstyret i NKK innstiller alle terminfestede arrangementer fra og med dags dato og frem til og med mandag 16.september 2019. Det vil bli tatt en ny vurdering og gjort et nytt vedtak på senere tidspunkt for arrangementer etter 16. september.

Hovedstyret i NKK anbefaler at norske hunder ikke deltar på hundeutstillinger og prøver mv. i utlandet inntil videre.

Mattilsynet var i dag (mandag, kl. 13) vertskap for et møte med de sentrale aktørene i saken, blant andre Mattilsynet, Veterinærinstituttet, NJFF, ulike veterinæraktører og NKK. På dette møtet kom det tydelig frem at det jobbes med en rekke ulike mulige årsaker til det som nå skjer.

NKK opplyser at det kan være slik at man kan bekrefte årsaken raskt, men det kan også være slik at man må arbeide seg gjennom en lang rekke mulige årsaker og fortløpende avkrefte disse. Dette vil med andre ord kunne ta tid.

NKK presiserer at det må tas høyde for at man ikke kan komme med konklusjoner på årsak i løpet av inneværende uke heller, det kan også ta enda lenger tid enn det. På bakgrunn av dette tar NKK fortsatt høyde for Worst case – at årsaken til dette er smittsomt hunder imellom, og ber om at klubbene tar beslutninger ut fra det.

Videre har Norges Røde Kors inntil videre stoppet all besøkshundtjeneste så lenge man ikke vet hva sykdommen går ut på.

Basert på informasjonen over ber NBSKs styre om at alle aktiviteter med hund i NBSK regi legges på is inntil videre.

Print Friendly, PDF & Email