Manusfrist for Berner’n 3-2019 nærmer seg

Tiden går inderlig fort, og snart er det tid for ny manusfrist for neste utgivelse av vårt medlemsblad Berner’n – det betyr at manus, bilder og annet materiale skal være inne i redaktørens innboks den dagen, så redaksjonen kommer derfor med en påminnelse nå knappe to uker før.

15. august er datoen du har å forholde deg til hvis du vil ha noe på trykk i Berner’n. Dette gjelder faste spalter fra avdelinger og komiteer, men det gjelder også historier og opplevelser fra vår store, bernerglade medlemsmasse. Har du tatt noen fine feriebilder i sommer? Send de inn, så kanskje de kommer på trykk som illustrasjonsbilde eller som en del av bernerfolkets fotoalbum. Har din berner opplevd noe spesielt? Send inn og del din opplevelse med våre firbeinte tricolore. Har din berner oppnådd utstillingschampionat eller brukstittel? Del gleden og send inn til Berner’n.

Husk at bilder må ha en oppløsning på minst 1 MB, og tekst ønskes mottatt i renest mulig versjon i word. Send gjerne kun ett bilde i hver epost, så det er enklere for redaksjonen å sortere hva som er brukt i Berner’n og hva som ikke har vært på trykk enda. Bidrag sendes på epost til redaksjonen på [email protected], eventuelt i posten til NBSKs redaksjonskomité, v/Stine Bøe, Spitalsvegen 96, 2338 Espa.

Husk 15. august da dere! Men send gjerne inn før!

Print Friendly, PDF & Email