SU møtet i april – ny påmeldingsfrist 6.4.2018

Vi minner om SU-møtet som holdes 21. og 22. april på Best Western Hotel på Gardermoen. Vi viser til oppdatert e-post sendt fra sekretæren i dag med info om ny påmeldingsfrist (avsender: Bjørg Wikan Andreassen). Det er fortsatt noen avdelinger og komiteer som ikke har meldt seg på.

Som en prøveordning dekker NBSK også oppholdet for observatører fra avdelingene. For mer info, samt foreløpig dagsorden, se innkallingen.

Påmeldingsfristen er forlenget til fredag 6. april (absolutt siste frist for påmelding). Påmelding skjer ved å fylle ut påmeldingsskjemaet, og sende dette til [email protected].

Print Friendly, PDF & Email