STILL GOING STRONG

HAK minner om at dersom din hund har fyllt 10 år, må du hvert kalenderår selv bekrefte til HAK at hunden fortsatt lever. Hvis HAK ikke får beskjed, tas hunden ut av lista. Vi minner også om at dersom du ønsker at din hund skal ligge på STILL GOING STRONG LISTA etter fylte 10 år må du selv melde fra om dette til ansvarlig for listen.

Ansvarlig for listen er:

Marie Reime Røthe, [email protected]

Print Friendly, PDF & Email