Frankerer du for lite på utgående post?

Ved en del anledninger får styret post i retur eller oppkrav fra Posten om etterbetaling pga. for lite porto. Dette er knyttet til forsendelser sendt i NBSKs konvolutter, sendt fra avdelinger eller komiteer. Husk derfor 2 ting ved utsendelse:

  1. Kontroller at det er rikitg porto (f. eks. koster straffeporto for et blad for rundt kr.100)
  2. Skriv tydelig avsender, med adresse, på konvolutten, selv om du bruker NBSKs konvolutter (dersom konvolutten sendes i retur, returneres den da til riktig avsender)
Print Friendly, PDF & Email