To dommerendringer i Letohallen

Vi har i siste øyeblikk fått en dommerendring bl.a for berner sennenhund i Letohallen lørdag. Liz Beth C. Liljequist har meldt avbud på grunn av sykdom. Hennes raser, inkl. berner sennenhun, dømmes av Leif Herman Wilberg som også går inn i hennes oppgaver forøvrig. Vi henviser til PM for hvilke raser som ellers blir berørt av dette.

På søndagens NDK-utstilling vil malteser vil bli bedømt av Rob Douma da Cindy Pettersson ikke er autorisert på rasen ennå.

Print Friendly, PDF & Email