Odd Harald Færstad Amundsen

Odd Harald F. Amundsen
Odd Harald Færstad Amundsen

Odd Harald Færstad Amundsen gikk bort mandag 27.februar etter kort tids sykdom. Han ble 64 år. Harald har hatt en aktiv og sentral rolle i klubben opp gjennom årene.

Harald fikk sin første berner i 1982, og ble raskt aktiv i bernermiljøet. Da Norsk Berner Sennenhundklubb ble stiftet i 1988 var han medlem av lovkomiteen som laget klubbens første lover. Som de fleste foreldre, var også Harald mindre aktiv med hund i den perioden da barna trengte mest oppfølging. Etter hvert som de vokste til ble han igjen aktiv i avdelingen (Asker og Bærum) og deltok blant annet med trekkhund og klappehund.

Fra 2009 var han igjen å finne som sentralt tillitsvalgt først som varamann til styret (2009-2011), deretter var han leder i fire år (2011- 2015) for så være sekretær de to siste årene.

Harald var kunnskapsrik og en stor ressurs for arbeidet i styret. Gjennom sin utdanning var det naturlig at det var han som fikk ansvar for arbeid som innbefattet lover og regler. Men Harald var også en varm og hyggelig mann med en genuin interesse for berner sennenhunden så vel som for sine medmennesker. Han vil bli dypt savnet. Fred med hans minne.

Se også minnesiden hos begravelsesbyrået, her er link.

For styret,

Dagfrid Hokstad

Print Friendly, PDF & Email