Forbedret håndtering av dokumenter på nettstedet

All bilder og dokumenter som blir lagt inn på nettstedet blir fra nå av automatisk tilordnet din avdeling eller komite. Det vil hjelpe deg i å håndtere egne dokumenter. Antall dokumenter i mediabiblioteket stiger raskt, vi betaler for lagringsplass og det er derfor viktig at hver avdeling «vasker» sitt innhold med jevne mellomrom og sletter filer som ikke lenger er i bruk.

Hva er nytt?

Alle filer blir nå automatisk koblet opp til en gitt «mediakategori», dvs. til en gitt avdeling, en komite eller til styret (dvs. styret i NBSK, ikke avdelings- eller komitestyre). Dette er styrt av den kategorien din bruker er koblet opp mot. Skulle du ha behov for å endre «mediakategori», f.eks. hvis du legger inn et bilde/dokument på vegne av en annen avdeling/komite, kan du gå inn og endre/overstyre dette.

Den automatiske funksjonen med å tilordne en fil til en kategori (avdeling eller komite) har ikke tilbakevirkende kraft. Tidligere innlagte dokumenter har ingen kategori, men man kan manuelt tilordne dem en kategori. Dette anbefales å gjøre dette da det letter eget arbeid med å finne eldre dokumenter senere.

Vedlagt en kort bruksanvisning for den nye funksjonen, klikk her.

Print Friendly, PDF & Email