Årsmøte og ny styresammensetning

Onsdag 7. desember var det årsmøte i NBSK avd. Asker & Bærum. Monica Lund Kristiansen (tidligere leder) og Rigmor Plikk (tidligere nestleder) ønsket å tre ut av styret. Det nye styret består nå av: Ellen Jerre (leder, med hundene Topsy og Bob Marley), Truls Fagerberg (nestleder, Maja og Frida), Terje Moen (kasserer, Selma), Alf Henriksen (koordinator klappehunder, Mitzi), Tone Ramberg (koordinator trekkhunder, Fjale), varamedlem Ole Johan Dahl (Odin).

Takk til avtroppende leder

Påtroppende leder takker avtroppende leder (bildet over) og avtroppende nestleder (under)

Takk til avtroppende nestleder

Print Friendly, PDF & Email