Høstens samarbeidsutvalgsmøte avlyses.

Som tidligere varslet blir høstens SU avlyst!

Bakgrunnen for dette er ønsket om å spare penger, jf. vinterens diskusjoner på SU, og det forhold at det ikke er innkommet noen saker.

Vi ses på SU 1 2017. Dato for dette møtet er ikke fastsatt ennå.

Harald Amundsen
sekretær
90030782

Print Friendly, PDF & Email