Invitasjon til oppdrettermøte 3. september

Helse- og avlskomiteen inviterer til åpent møte i forbindelse med Buskerudutstillingen lørdag 3. september.

Sted: Kantina på Rosthaug videregående skole, Åmot
Tid: Ca. Kl. 15.00 (rett etter utstillingen er ferdig).

Første delen av møtet vil vi gå igjennom resultatet fra helseundersøkelsen og helseregisteret med noen statistikker og oversikter.

Deretter ønsker vi en åpen diskusjon der vi tar utgangspunkt i følgende temaer:

Hvilken berner vil vi ha om 10 år?

  • kortsiktige mål
  • langsiktige mål

Hvilke tiltak må vi gjøre for å nå dit?

Hvilke redskap har vi for å kunne forbedre rasens utvikling?

  • Avlsretningslinjene?
  • Seleksjon?
  • Tester?
  • Genetisk variasjon?

Vel møtt!

Print Friendly, PDF & Email