Sommernummeret av Berner’n

På grunn av diverse uforutsette hendelser, så har det dessverre ikke vært mulig å fullføre sommernummeret av Berner’n. Det meste av planlagt innhold vil bli publisert i nummer 3 2016 av vårt medlemsblad, men den aller viktigste informasjonen og påminnelser om tidsfrister kan du lese her (PDF).

Styret oppfordrer avdelingene til å spre informasjonen til sine medlemmer, nå som vi står på trappene til et nytt semester med berneraktiviteter.

Vi beklager det inntrufne, og ber om forståelse for det som har skjedd. Hvis det er spørsmål eller kommentarer, kan disse rettes til NBSKs styre på [email protected]

For styret,
Stine Bøe,
leder

Print Friendly, PDF & Email