Fellestrening utgår 13.04.2016

Da utgår fellestreningene i dag pga at ingen har meldt interesse.
Ses neste onsdag?

Print Friendly, PDF & Email