Oppfordring til hannhundeiere

Vi oppdaterer/fornyer nå hannhundlista på NBSKs hjemmeside gradvis. Vi ber derfor alle som har hannhunder på NBSKs avlshannliste om å sende oss bilder, et stående tatt fra siden og et forfra. Vi har lagret mange bilder, men en del begynner jo å bli gamle, det kan derfor være greit med en liten oppdatering.

De hannhundene vi ikke mottar nye bilder på, bruker vi gamle bilder så fremt vi har 🙂

Vi vil samtidig oppfordre hannhundeiere og oppdrettere at de selv gjerne kan sende inn egenerklæringsskjema og helseskjema på hanner de vet oppfyller NBSKs retningslinjer for avl. Skjemaene finner dere her.

Avlsrådet sender jevnlig ut sms og mailer til eiere av hannhunder som fyller kravene til avl, men det er dessverre ikke så mange svar å få. Vi håper derfor at alle oppdrettere kan være pådrivere, slik at vi kan få flere hanner på NBSKs avlshannliste.

Å få flere hunder i avl og dermed en større genetisk variasjon er svært viktig som en del av helsearbeidet i rasen, vi hadde derfor satt stor pris på hjelp fra dere med dette!

Hilsen Avlsrådet

Print Friendly, PDF & Email