Praktisk informasjon om rasespesialen 6. september

Velkommen til NBSKs rasespesial på Hvam videregående skole 6. september!

Vi gjør oppmerksom på at Norsk Sankt Bernhard Klubb skal ha sin spesialutstilling på samme sted som oss.

Det er mange biler som skal ha plass til å parkere på skolen, så vi ber om at dere tenker økonomisk med plassen dere velger. Det er flere parkeringsmuligheter på skolen, men det er strengt forbudt å benytte gresset til dette formålet.

Det er heller ikke anledning til å campe/overnatte på plassen, og utstillingstelt kan først settes opp fra søndag morgen. Følg anvisninger fra utstillingsledelsen og plakater.

Det vil være teltfrie soner for å gjøre utstillingsplassen mer oversiktlig og publikumsvennlig, og vi ber om at disse respekteres. Det vil være merket. Se også illustrasjon.

I kiosken kan dere få kjøpt grillmat, påsmurte bagetter, vafler, kald og varm drikke.

Effektkomiteen er der med sitt vareutvalg, inkludert varme klær for høstsesongen.

Det er gratis parkering, inngang og katalog. Parklasse er gratis, men må meldes på på stedet.

Når en klasse skal plasseres i den ene ringen, vil bedømmelsen bli pauset i den andre ringen, slik at alle kan få med seg de viktigste resultatene. Alle individuelle resultat vil også bli skrevet opp på flippover i hver ring, for best mulig resultatservice.

Print Friendly, PDF & Email