Om Still Going Strong-lista

NBSK har i noen år nå fått mange gode tilbakemeldinger for Still Going Strong-lista, som er en oversikt over berner sennenhunder i Norge som har fylt åtte år og fremdeles er i live. Lista ble opprettet som et tiltak for å synliggjøre de eldre hundene vi har, både for å kartlegge langtlevende linjer i avlsarbeidet og for å møte folks fordom om at “alle” bernere dør unge. Medlemskap er ingen forutsetning for å få hunden på lista, kun alder.

Lista blir oppdatert av redaksjonskomiteen, men er kun basert på tilbakemelding fra eier og/eller oppdretter. Det kan ikke forventes av RK eller andre tillitsvalgte at de har fullstendig oversikt over hva som skjer i bernerstammen, eller får med seg oppdateringer på Facebook, hjemmesider og andre www-kanaler. Det er derfor viktig at endringer som ønskes gjort på lista, rapporteres direkte til RK.

Når din hund – eller ditt oppdrett – har fylt åtte år, send da en epost til [email protected], med opplysning om hundens fødselsdato, registreringsnummer, stamtavlenavn, samt navn på mor og far. Slik kommer hunden med på lista på nett, og i neste nummer av Berner’n. Send gjerne også noen ord og bilder, så vi kan presentere de gode, gamle i vårt medlemsblad.

Vi vet så altfor godt hvor tung sorgen kan være, men når hunden dessverre ikke lenger er blant oss, må også dette rapporteres inn til redaksjonskomiteen. Vi ønsker en liste som er mest mulig korrekt og oppdatert, og er derfor avhengig av tilbakemelding om bortfall.

Husk også å informere avlsrådet når din hund dør, så de kan oppdatere sine registre over helse og levealder i rasen.

Print Friendly, PDF & Email