På flyttefot?

Nå skal alle medlemmer ha mottatt julenummeret av Berner’n i postkassa, men hos sekretæren har det kommet mer enn ett eksemplar.

Bernervalp med stor bunke medlemsblader
Sååå mange eksemplarer av julenummeret kom i retur. Har du meldt adresseendring?

Etter hvert nummer kommer det en stor stabel med Berner’n i return, på grunn av feil adresse, mangelfull adresse, ettersending avsluttet, eller andre mangler. Vi forsøker å nå alle returer for å få oppdatert adresselistene våre, men klarer dessverre ikke å komme fram til alle.

For å lette vårt arbeid og redusere mengden returer, oppfordrer vi til å huske på NBSK når du flytter. Adresse kan du endre selv på Min Side hos NKK.no, eller du sender en mail til sekretæren på [email protected]

Hvis det er lenge siden du har mottatt Berner’n, kan det være at du ikke er registrert med riktig adresse hos oss.

Print Friendly, PDF & Email