Gentest på malign histiocytose

Helseundersøkelsen er nå ferdig og vi har fått et førsteutkast. Et endelig dokument kommer etter hvert når dette er ferdig utarbeidet. Resultatmessig så ser vi at de fleste hundene dør av kreft.
Malign histiocytose er èn kreftform som mange av hundene dør av.

Et laboratorium i Frankrike ved navn ”Antagene” har nå utarbeidet en gentest (SH-Pretest) på akkurat denne typen kreft. Gentesten gir ikke et ja/nei svar på om hunden kan utvikle sykdommen, men hvor stor risiko det er for at hunden kan utvikle denne typen kreft. Slik vi har forstått det vil man få et resultat fordelt på tre risikogrupper (A, B, C) der de som er i risikogruppe A har fire ganger mindre risiko for å utvikle sykdommen, de i gruppe B har sammen risiko som ”normalgruppen”, og de i gruppe C har fire ganger større risiko for å utvikle sykdommen.

Avlsrådet ser at denne testen kan være godt hjelpemiddel til å minske forekomsten av denne typen kreft. Ved å genteste avlsdyrene kan man f.eks hindre å kombinere to avlsdyr som er i gruppe C. Avlsrådet er i kontakt med veterinær Frode Lingaas, og han er positiv til denne testen. Lingaas hadde et møte med ”Antagene” i september og vi avventer videre arbeid etter å hørt hva Lingaas fikk vite fra dette møtet.

Print Friendly, PDF & Email