Valpeformidling

Denne listen viser planlagte og fødte kull som er oppdrettet i henhold til NBSK retningslinjer for avl og NKKs etiske retningslinjer.

NBSK ønsker at oppdrettere som står på NBSK sin oppdretterliste, også formidler sine kull via NBSK sin valpeformidling.

”Kullet” publiseres snarest etter paring har funnet sted, eller senest fire uker etter.

NBSKs valpeformidler:
Trine Lise Nystad
Håkøyveien 328, 9105 Kvaløya
Tlf.: 992 31 646                                                                                                                                                   valpeformiddling.nbsk@gmail.com

Valpeformidler svarer gjerne på spørsmål omkring kjøp og salg av berner sennenvalper.

Kjøp av valp er likevel en sak direkte mellom oppdretter og interesserte kjøpere.  Du må selv ta kontakt med en aktuell oppdretter for å komme til enighet om besøk og eventuelt kjøp. NBSK står bare for selve formidlingen av kontakt, og er ikke part i fordeling eller avtaleinngåelse. Vi anbefaler likevel bruk av standard kjøpskontrakt basert på NKKs mal.

Valpeliste

Oppdretter/e-postAdresseTelefonOppdretters nettside/
Kennelvavn
MorFarForventet. født
Ant. valper født dato
Klikk på navn for bildeKlikk på navn for bildeH=hann, T=tispe
Trine-Lise NystadHåkøyveien 328
9105 Kvaløya
99231646Kennel AuralisNO32098/15
Auralis Ona Olivia Dacotadatter
FI40417/15
Mount Magic's Xtra Fun
Født 13.05.2017
1 Tispe
4 Hanner
Anne Trøseng3359 Eggedal48029943NO39864/11
Ille Søte Irma av Hiselfoss
NO43863/10
Hvalbernerns B-maximus Deemaxim
Født 29.05.2017
5 Tispe
Grethe og Oddvar Dufseth41314971Lianas kennel NO55745/14
Tricolor Triumph's Lumumba
NO52733/13
Peugeot Av Lee Armand
Forventet ca 01.06.2017