Valpeformidling

Denne listen viser planlagte og fødte kull som er oppdrettet i henhold til NBSK retningslinjer for avl og NKKs etiske retningslinjer.

NBSK ønsker at oppdrettere som står på NBSK sin oppdretterliste, også formidler sine kull via NBSK sin valpeformidling.

”Kullet” publiseres snarest etter paring har funnet sted, eller senest fire uker etter.

NBSKs valpeformidler:
Trine Lise Nystad
Håkøyveien 328, 9105 Kvaløya
Tlf.: 992 31 646                                                                                                                                                   valpeformiddling.nbsk@gmail.com

Valpeformidler svarer gjerne på spørsmål omkring kjøp og salg av berner sennenvalper.

Kjøp av valp er likevel en sak direkte mellom oppdretter og interesserte kjøpere.  Du må selv ta kontakt med en aktuell oppdretter for å komme til enighet om besøk og eventuelt kjøp. NBSK står bare for selve formidlingen av kontakt, og er ikke part i fordeling eller avtaleinngåelse. Vi anbefaler likevel bruk av standard kjøpskontrakt basert på NKKs mal.

Valpeliste

Oppdretter/e-postAdresseTelefonOppdretters nettside/
Kennelvavn
MorFarForventet. født
Ant. valper født dato
Klikk på navn for bildeKlikk på navn for bildeH=hann, T=tispe
Kjersti Berg Sandvik og Per Rikard SandvikSkolejordet 2
1860 Trøgstad
48196524
90832424
NO49178/14
Drømme Lilja av Kamperhaugbamsen
NO45280/12
Ludvik Lillemann av Hiselfoss
Født 14.02.2017
1 Tispe
2 Hanner
Marie Reime RøtheTjørnahaugane 57
5709 Voss
99584113Kennel BernerleirenNO41707/14
Auralis Nikki Dacotadatter
NO36903/10
Vestafjell`s Grizzly-Bjørn
Født 17.02.2017
3 Tisper
2 Hanner
Christina RuudBlåveisvegen 6
2034 Holter
98026098Kennel StorelabbenNO41541/13
Storelabben`s Dream Of A Dream
NO37507/11
Nøklebyåsen`s Ådne
Født 18.02.2017
4 Tisper
1 Hanne
Wenche og Kristin Carlsen3560 Hemsedal99022802
97769547
Kennel BernerkjakjinNO40402/12
Brtnerkjakjin Alaska Waln
NO41235
Whitestripes Aron
Født 17.03.2017
2 Tisper
1 Hanne
Anne-Sofie BarstadRihåggåveien 11c
7355 Eggkleiva
97001257Kennel BernerlabbenNO54155/12 Bernerlabben's Kosete KassandraNO39072/12 Engstadgard's BrumlebassFødt 29.03.2017
1 Tispe
4Hanner
Inger Cecilie og Thor B. GrønnerødRokkeveien 531
1763 HALDEN
97620773Kennel KamperhaugbamsenNO48527/13
Chukka Aidens Av Kamperhaugbamsen
NO49169/12
Hubba Bubbas
Qurt Qromkake
Født 16.04.2017
3 Tisper
2 Hanner
Inger Cecilie og Thor B. GrønnerødRokkeveien 531
1763 HALDEN
97620773Kennel KamperhaugbamsenNO38824/12
Betsy Av Kamperhaugbamsen
NO45280/12 Ludvig Lillemann Av
Hiselfoss
Født 18.04.2017
5 Tisper
6 Hanner
Trine-Lise NystadHåkøyveien 328
9105 Kvaløya
99231646Kennel AuralisNO32098/15
Auralis Ona Olivia Dacotadatter
FI40417/15
Mount Magic's Xtra Fun
Forventet ca
13.05.2017