vedlegg C 240118_vedtekter gro west hansens minnefond draftB