Årsmøtesak 8 – Endring i Felles instruks for komiteer