SU 1-2018

SU-møtet ble holdt helgen 21. – 22. april 2018, på Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen.
Adresse: Museumsvegen 26, Gardermoen, 2060 Ullensaker

Møtestart lørdag 21.4, kl. 11.00, avslutning søndag 22.4 kl. 15.

Påmeldingsfristen var opprinnelig 3.4.2018, senere utvidet til 6.4.2018. Referat og saksdokumenter finnes nedenfor. For sakene 5, 9, 10 og 13 var det ingen saksdokumenter. Disse sakene bestod av presentasjoner etterfulgt av spørsmål og svar/diskusjoner i etterkant:

Referat fra SU-møtet, klikk her

Dokumentene under er saksdokumenter som ble lagt frem til SU-møtet:

Sakslisten

Sak 3a – Årsmelding 2018

Sak 3b – Regnskapet 2017

Sak 3c – Budsjett 2018

Sak 3d – Styrets Arbeidsprogram 2018-2019

Sak 4 – Dispensasjon fra fullcertordningen

Sak 6 – Berner´n

Sak 7 – NBSK Lover Revidert for 2018 (Rød tekst er ny tekst i forhold til eksisterende lover, primært basert på NKKs lovmal. Blå tekst er enten ikke nødvendig eller ennå ikke avklart om skal ha med).

Sak 8 – Nettstedet – Innhold og bruk

Sak 11 – Medlemskontingent

Sak 12a – To innkommende saker fra avd Hedmark

Sak 12b – Still going strong Lista i Bernern