trekkberner

En berner i draget foran ei vogn på hjul, med last

Aktivitet, trekk, vogn