LP-berner

Hund som hopper over hinder med apportbukk i munnen

Flere bernere har gjort det bra i lydighetsringen. Her øvelsen apport over hinder.