Klubbens lover

   

Lov for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Vedtatt på årsmøtet 2.6.2018, godkjent av NKK 25.9.2018.

Tidligere Lovverk for NBSK:

Vedtatt av årsmøtet 16.4.2016, godkjent av NKK den 12.10.2016:

Vedtatt av årsmøtet 18.4.2015, godkjent av NKK den 25.6.2015.

Vedtatt av årsmøtet 24.04.2013:

Ved eventuell konflikt med NKK sin lovmal for medlemsklubbene, vil lovmalen gjelde.
Harald Amundsen, leder NBSK, 22.6.2013.

Relevante NKK-dokumenter: