Klubbens lover

   

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Vedtatt på årsmøtet 16.4.2016.

2016 – lover Norsk Berner Sennenhundklubb

Godkjent av NKK12. oktober 2016.

 

Tidligere lov vedtatt av årsmøtet den 18.4.2015. Godkjent av NKK den 25.6.2015.
Lover NBSK
Brev angående Norsk Berner Sennenhundklubb

 

 

 

Forarbeider til gjeldende lov:

2013 – lov-NBSK

Brev til Norsk Berner sennenhundklubb

Brev angående Norsk Berner Sennenhundklubb 26.mars 2015.

Ved eventuell konflikt med NKK sin lovmal for medlemsklubbene, vil lovmalen gjelde. Harald Amundsen (leder NBSK) 22.6.2013.

Lover for Norsk Kennel Klub

Saksbehandlingsregler for NKK

NKK raseforvaltning