Jubileumsåret 2018

Jubileumsåret 2018 – NBSK 30 år

På denne siden sammenfatter vi alle aktiviteter i 2018 som markerer NBSKs 30 års jubileum

Pinsetreffet – Jubileumsutstilling og Spesialutstilling

Jubileumsutstilling og Spesialutstilling holdes på Torpomoen fra lørdag 19. mai til mandag 21. mai. Se foreløpig annonse her: Pinsetreffet

Jubileumsbok

Som et ledd i 30 års jubileet lages det en jubileumsbok som forteller historien til NBSK fra starten i 1988 og frem til i dag. Det har kommet inn mange bidrag fra enkeltpersoner som har bidratt med tekst og bilder, til sammen beskriver dette arbeidet i avdelingene og komiteene. Boken er snart ferdig og forventes lagt ut til salg i februar. Prisen er ennå ikke helt klar. Mer info kommer senere.