HAKs oppdretterpris

Dette er en liste over oppdrettere som har mottatt HAKs oppdretterpris for langtlevende kull, dvs at minst halve kullet har fylt 9 år. Bakgrunnen for oppdretterprisen er et ønske om å bidra til oppmerksomhet rundt helse og levealder på våre hunder.

Påskjønnelser deles ut årlig og det er oppdretterne selv som må melde fra til HAK om de har kull som hører inn under dette. Har du oppdrettet kull som tilfredsstiller disse kravene så send inn navn og reg.nr. på de hundene i kullet som oppnådde en alder på 9 år.

Dette sendes til: [email protected]

 

HAKs oppdretterprisOppdretterKullFødt
2024Kennel Tornevika
v/Marianne Hatløy
B-kull30.10.2014
Kennel Hiselfoss
v/Gro Solberg
P-kull18.09.2005
Kennel Hiselfoss
v/Gro Solberg
A-kull09.07.2008
Kennel Hiselfoss
v/Gro Solberg
F-kull06.07.2009
Kennel Hiselfoss
v/Gro Solberg
H-kull16.05.2010
Kennel Hiselfoss
v/Gro Solberg
L-kull30.05.2012
Kennel Auralis
v/Trine-Lise Nystad
O-kull22.12.2014
Kennel Hasamino
v/Hanne Haagensen
A-kull12.03.2008
Kennel Bernington
v/Tony Cathrine Torp og Inger Torp"
V-kull28.05.2014
2023Kennel Tornevika
v/ Marianne Hatløy
A-kull02.01.2014
Kennel Doamis
v/ Anne-Marie Iversen
B-kull09.11.2013
Kennel Majaberneren
v/ Mari Anne Braaten
Kull26.01.2014
Kennel Logresnella
v/ Turid Wettre
5-kull08.06.2010
Kennel Hubba Bubba
v/ Kjersti Olsen
S-kull13.03.2014
2022Kennel Lee Armand
v/ Elin Normannseth og Torill Bogstad
Kull26.04.2012
Kennel Fanaberner'n
v/ Nina Bless
Europa-kull11.04.2013
Kennel Auralis
v/ Trine-Lise Nystad
L-kull25.02.2013
2021Kennel Auralis
v/ Trine-Lise Nystad
I-kull15.12.2011
Kennel Engstadgard
v/ Bodil Langås
A-kull01.03.2011
Kennel Nøklebyåsen
v/ Wenche Helene Blakkisrud
Å-kull07.03.2011
Kennel Citahagen
v/ Bjørg Andreassen
I-kull06.07.2009
Kennel Hubba Bubba
v/ Kjersti Olsen
P-kull14.03.2012
Kennel Scenery
v/Margunn Berge og Hege Aakvik Nilsen
Sense of-kull14.12.2011
Kennel Bernerhuset
v/ Anne og Roger Rokstad
D-kull20.10.2012
Kennel Aivema
v/ Kari Anne Fadnes
C-kull27.05.2012
2020Kennel Bernerhuset
v/ Anne og Roger Rokstad
B-kull05.10.2011
Kennel Cafrida
V/ Vigdis Karlsen Løken og Ole Einar Løken
Rhythmic-kull04.04.2011
Kennel Lee Armand
v/ Elin Normannseth og Torill Bogstad Wold
Kull30.03.2011
Kennel Bernington
v/ Tony Cathrine Torp og Inger Torp
W-kull04.02.2011
Kennel Storelabben
v/ Christina Ruud
Kull19.01.2011
Kennel Lee Armand
v/ Elin Normannseth og Torill Bogstad Wold
Kull08.04.2010
Kennel Snobbenkollen
v/ Tone Hansgaard
Kull01.01.2010
Kennel Vegamo
v/ Monica Fiplingdal Breivik
Kull 13.04.2009
Kennel Scenery
V/ Margunn Berge og Hege Aakvik Nilsen
T-kull15.02.2008
2019Kennel Quartermill
v/ Anne-Lise Lunde
F-kull21.08.2009
Kennel Lee Armand
v/ Elin Normannseth og Torill Bogstad Wold
Kull11.06.2008
Kennel Osterfjorden
v/ Mai-Linn Jahren
A-kull09.11.2008
Kennel Cafrida
V/ Vigdis Karlsen Løken og Ole Einar Løken
O-kull27.12.2009
Kennel Hubba Bubba
v/ Kjersti Olsen
N-kull05.03.2010
Kennel Hubba Bubba
v/ Kjersti Olsen
O-kull16.03.2010
Kennel Roabamsen
v/ Sissel og Bent Vatndal
G-kull01.08.2009
Kennel Fanaberner'n
v/ Nina Bless
Italia-kull04.10.2008
2018Kennel Aivema
v/ Kari Anne Fadnes og Gunnar Gjerde
A-kull26.05.2007
Liv FlathusKull18.04.2008
Kennel Cafrida
v/ Vigdis Karlsen Løken og Ole Einar Løken
N-kull06.06.2008
Kennel Auralis
v/ Trine-Lise Nystad
A-kull17.01.2006
Kennel Hubba Bubba
v/ Kjersti Olsen
L-kull13.02.2007
Kennel Polarbernern
v/ Mai-Lis Mikalsen
A-kull10.06.2006
2017Kennel Havika
v/ Trude Grindberg
A-kull25.06.2006
Liv FlathusKull24.02.2005
Kennel Cafrida
v/ Vigdis Karlsen Løken og Ole Einar Løken
M-kull23.04.2008
Kennel Cafrida
v/ Vigdis Karlsen Løken og Ole Einar Løken
J-kull12.12.2007
Kennel Bernington
v/ Tony Cathrine Torp og Inger Torp
Z-kull23.07.2006
2016Kennel Cafrida
v/ Vigdis Karlsen Løken og Ole Einar Løken
F-kull19.08.2004
Kennel Cafrida
v/ Vigdis Karlsen Løken og Ole Einar Løken
G-kull07.10.2004
Kennel Cafrida
v/ Vigdis Karlsen Løken og Ole Einar Løken
I-kull07.04.2007
Kennel Apoletano
v/ Bjørg Brenne
V-kull17.08.2005
Kennel Apoletano
v/ Bjørg Brenne
B-kull09.04.2007
Kennel Hubba Bubba
v/ Kjersti Olsen
K-kull05.09.2006