Innkalling til årsmøte NBSK avd. Rogaland 2022.02.06 (1)