Styret

Leder :                Mari-Ann H. Amundsen

Sekretær :          Kamilla Andersen Såtvedthagen

Kasserer :           Hans Reidar Berge

Varamedlem :