Styret

Leder :                Alf N. Solberg

Sekretær :          Mari-Ann H. Amundsen

Kasserer :           Hans Reidar Berge

Varamedlem :    Kamilla Andersen Såtvedthagen