Styret i Buskerud

Leder :                Mari-Ann H. Amundsen

Sekretær :           Mette Hvidsten

Kasserer :           Hans Reidar Berge

Varamedlem :     Kamilla Andersen Såtvedthagen