NBSK AB Årsmøte 2023 referat med vedlegg-signed v02