Årsmøtet 2019

Årsmøtet 2019 ble holdt Torpomoen 8. juni i forbindelse med Pinsetreffet. De viktigste dokumentene etter årsmøtet er:

Teksten under ble lagt ut før Årsmøtet:

Starttid blir etter at utstillingen er ferdig (ca. 30 min pause fra utstillingen er slutt til start på årsmøtet). Antatt start ca. kl. 16:30 (NB ny tid!), og antatt varighet ca. 3 timer.

Saksliste og alle saksdokumenter ligger her: Saksliste og Dokumenter Årsmøte 2019 v02 (alt i ett dokument, totalt 28 sider). NB – ny utgave lagt ut 2.6, endring er bare vedr. starttidspunkt (kl. 16:30) og saksdokument 7a der ordene “SUs innstilling” er fremhevet – merket med fet skrift.

Ang. valg:

 • Ved forhåndsstemme må stemmeseddelen må være poststemplet senest sju (7) dager før årsmøtet, hvilket vil si 1. juni 2019. Stemmerett har alle som har betalt medlemskontingent til NBSK/NKK for 2019 og som har vært medlem i minst 3 uker, hovedmedlemmer så vel som husstandsmedlemmer.
 • Valgkomiteens innstilling og Stemmeseddel 2019 (revidert 04.06.19) (lagt ut 4.6.2019)
 • Forandring i listen: Etter at VKs innstilling var laget ble det tre forandringer.
  Styret: Britt Elin Flåten stiller likevel ikke til valg (ny info 1.6.2016).
  Valgkomiteen: Anne Gunn Hundhammer har trukket seg fra sitt verv (ny info 1.6.2019)
  Utstillingskomiteen: Mariell Nordvik Kristiansen stiller likevel ikke til valg (ny info 4.6.2019)
  Status 2.6.19: Nye kandidater (Styret og VK) er funnet og presentert i stemmeseddelen over.
 • Forklaring til stemmeseddel NB, dette gjelder bare side 1, dokumentet inneholder også (side 2) den gamle og ikke lenger gyldige stemmeseddelen og erstattes av den nye seddelen. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at allerede innsendte stemmesedler er gyldige selv om den gamle stemmeseddelen ble benyttet.
 • Presentasjon nye tillitsvalgte 2019