Rallylydighet – skilt og beskrivelse av øvelser

Her har jeg satt sammen en liten pakke rundt øvelser til Rallylydighet – med skilt (har satt sammen fire skilt på én side) og beskrivelser av øvelsene (for klasse 1 og 2). Jeg har laget et utdrag av beskrivelsen for øvelser i klasse 1 og klasse 2 – se kulepunktene nedenfor. Alt er hentet fra nettstedet til Norsk Rallydighetsklubb.

Beskrivelsene av alle øvelsene i alle fire klassene finnes i kapittel 9 i regelverket (se nederste link). Skiltene for klasse 1 er alle nummerert i 100-serien, for klasse 2 i 200-serien, for klasse 3 i 300-serien, og for elite i 400-serien.

Her er linker til sider/dokument fra Norsk Rallylydighetsklubb:

Print Friendly, PDF & Email