Årsmøte i NBSK Avd Buskerud 8. februar 2024

Styret i Norsk Berner Sennenhund Klubb Avdeling Buskerud ønsker med dette å varsle at vi vil avholde årsmøte torsdag 8. februar 2024, kl. 1900.

Sted er ikke bestemt, men vi satser på at vi får til et fysisk møte denne gangen.

Dersom du som medlem ønsker å melde inn saker til årsmøtet, ber vi om at du sender ditt/dine innspill til denne e-postadressen seinest 26. januar.

Innkalling med sakspapirer og praktiske opplysninger om møtet sendes seinest 5. februar.

Til info er alle styrefunksjoner på valg i år: det vil si leder, sekretær, kasserer og varamedlem til styret.

I tillegg skal det velges Revisor og to stk til Valgkomite.

Om dere har forslag til kandidater, kan dette sendes til valgkomiteen v/ Jane Majormoen eller Else Marie Sundgaard.

Print Friendly, PDF & Email