Lydighet – øvelser til bronsemerket

For tiden har vi lydighetstrening med Heidi, og for de som har lyst legger vi opp til å få  ordnet med bronsemerkeprøve før sommeren. Heidi lærer oss øvelsene, men vi må trene mye på egen hånd for å kunne komme opp på nivået som bronsemerket krever.

For å gå opp til bronsemerket er det 7 punkter som vurderes (6 øvelser, samt en helhetsvurdering). Disse 7 er alle beskrevet i detalj fra side 2 og utover i dokumentet “Lydighetsprøver” som NKK har utgitt (nye regler fra 1.1.2022). En kort oppsummering av øvelsene til bronsemerket finner du nedenfor (men husk å lese den fulle teksten i dokumentet Lydighetsprøver).

  • Øvelse 1 – Tilgjengelighet: Føreren kommanderer hunden «bli», og dommeren kommer bort til hunden og skal nå sjekke at hunden er tilgjengelig.
  • Øvelse 2 – Lineføring: Hunden skal føres i fritt hengende line og skal villig følge fører på venstre side. Øvelsen inneholder vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.
  • Øvelse 3 – Dekk fra holdt: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling, etter ca. 5 meter blir det gitt ordre om holdt, deretter ny ordre om å dekke. Så går fører ca.5 meter fra hunden mens den blir liggende. Deretter går føreren tilbake og passerer hundens venstre, til ca. 1 meter bak hunden. Fører får så ny ordre helt om og marsj for å gjøre holdt inntil hunden. På ny ordre kommanderes hunden til utgangsstilling.
  • Øvelse 4 – Innkalling fra sitt: På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende. På ny ordre går føreren ca. 10 meter fra hunden og, på ordre, gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle inn hunden til utgangsstilling.
  • Øvelse 5 – Hopp over hinder: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling, vendt mot hinderet og på valgfri avstand. Føreren kommanderer hunden til å bli, og går fra hunden, på siden av hinderet, og gjør helt om og holdt, valgfri avstand på den andre siden av hinderet. På ordre kalles hunden inn over hinderet til utgangsstilling. Hinderet skal være tett, og valgfri høyde maksimum 50 cm. Det er fører som selv avgjør høyden på hoppet.
  • Øvelse 6 – Enkeltdekk i ett minutt: På ordre skal føreren gi kommando for dekk og kommandere bli. Føreren forlater hunden ca. 5 meter og skal synlig for hunden stå vendt mot den i 1 minutt. Etter at tiden er ute beordres fører til å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 1 meter bak hunden. På fornyet ordre stiller føreren seg inntil hunden og får ordre om å kommandere hunden i utgangsstilling.
  • Øvelse 7 – Helhetsinntrykk: Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige av konkurransens øvelser.
Print Friendly, PDF & Email