Invitasjon til årsmøte 2022, NBSK avd. Trøndelag.

Årsmøtet avholdes digitalt via teams, onsdag 1.mars 2023, kl.19:00.
Alle medlemmer er velkommen, for påmelding send mail til [email protected].
Årsmøtepapirer og link til møtet, kommer etter hvert.
Eventuelle saker må være innsendt til styret senest en uke før årsmøtet.
Med vennlig hilsen Styret i Trøndelag
Print Friendly, PDF & Email