NBSKs Hederstegn – har du forslag til kandidater?

Kjenner du, eller vet du om noen, som har tjent rasens eller klubbens sak på en fremragende måte, og som du synes fortjener å få en ekstra honnør for dette i form av klubbens hederstegn Kandidatens innsats kan enten være fremragende arbeid gjennom flere år eller en enestående enkeltbedrift. Kandidaten må være medlem av NBSK.

Begrunnede forslag kan fremmes av enkeltpersoner, avdelinger, komiteer eller styret. alle forslag behandles konfidensielt.

Det er oppnevnt en egen hederstegnkomitè som innstiller overfor styret hvem som skal tildeles hederstegnet. Komiteen består av: Liv Flathus, Dagfrid Hokstad og Ole Einar Løken. Spørsmål kan rettes til Hederstegnkomiteen v/ Dagfrid Hokstad på telefon 951 15 522.

Forslag sendes til Dagfrid Hokstad som e-post eller brev, og må være mottatt innen 1. mars 2023. E-post: [email protected]. Adresse: Gullerudvegen 20, 2849 Kapp

Print Friendly, PDF & Email