Birthe Sigurdsen er ny konstituert redaktør i Berner´n

Utsatt manusfrist for Berner`n nr 4/22 til 30.11.22.

Rett i forkant av SU- helgen 5-6/11, ble vi i styret orientert av valgkomiteen om at Stine Bøe dessverre trakk seg som redaktør for Berner`n med øyeblikkelig virkning. Styret har tatt hennes beslutning til orientering og takker henne på vegne av NBSK for hennes bidrag som redaktør.

Styret begynte så umiddelbart arbeidet med å finne en ny konstituert redaktør som kunne lede utgivelsen av Berner`n nr. 4/22 og 1/23. Styret ønsket ingen lignende  forsinkelse som vi hadde med nr 4/21, om vi kunne unngå det. Samtidig jobber valgkomiteen med en langsiktig løsning for å finne en ny redaktør som kan velges inn på det kommende årsmøtet.

La det være sagt med en gang: Det er ikke enkelt å finne en person som på kort varsel kan tre inn i en slik funksjon. Styret kontaktet raskt noen åpenbare kandidater, men med negativt resultat. Birthe Sigurdsen fra avd Rogaland er årsmøtevalgt medlem i redaksjonskomiteen i inneværende periode og deltok på SU som representant for redaksjonskomiteen. Hun følte seg på forespørsel for uerfaren til å bekle rollen som redaktør.  Utfordringen ble naturlig nok et tema i SU møtet, og vi fikk samsnakket oss godt gjennom helgen med klar støtte fra SU delegatene. Søndag meddelte Birthe at hun hadde kommet til, at hun med styrets, SU møtets og trykkeriets støtte, allikevel kunne la seg konstituere som redaktør. Det var derfor en lettet og inspirert gjeng som forlot SU møtet.

Kjære Birthe: Du er en positiv, staut og tøff dame som fant vilje, tid og mot til å bidra til at klubben og medlemmene vil få Berner`n nr 4 utgitt og distribuert før jul. Vi i styret vet at dette kostet og vil formidle en dyp takknemlighet og respekt for ditt viktige bidrag.

Kjære bernervenner: La oss møte Birthes debut som redaktør av Berner`n med positivitet og rausheten hun fortjener. La oss i samarbeid hjelpe henne med å få lov til å være ny og bli trygg.

Fortsett også med å sende bidrag til Berner`n. Har du ikke sendt inn «nytt fra din avdeling», din hverdagshistorie, din reiseskildring, din juleannonse eller dine bilder enda, har du fremdeles sjansen.

NY UTSATT MANUSFRIST ER SATT TIL: 30.11.2022.

Benytt samme epost adresse som før: [email protected], for innsending av bidrag.

Takk for hjelpen og lykke til!

På vegne av styret i NBSK
Frode Holland
Leder.

Print Friendly, PDF & Email