Styret har sommerferie

Til orientering så har styret sommerferie frem til 12. august. Styret vil i den tiden bare sporadisk lese e-post, og saker vil ikke bli behandlet før neste styremøte som er satt til 12. august. Skulle det likevel være akutt behov for å kontakte styret, kan dette gjøres på telefon, se NBSKs hjemmeside for kontaktinfo.

Styret ønsker alle medlemmer en riktig god sommer 🙂

Print Friendly, PDF & Email