Manusfrist nærmer seg

Det nærmer seg ny manusfrist for vårt medlemsblad Berner’n – innen 10. juni ønsker vi å ha mottatt bilder, tekst og andre former for bidrag. Som tidligere informert, så vil dette nummeret av medlemsbladet publiseres på klubbens nettside, planlagt til cirka 1. juli.

Har din berner vunnet en ny tittel i bruks eller eksteriør? Send inn bilde og info for presentasjon.

Med endringene i retningslinjer for avl til også å inkludere et alternativ med HD-indeks så vet vi at det er mange nye hannhunder som nå er klarert for avl basert på resultat og helseundersøkelser fra 2019 og tidligere. Disse hannene kan presenteres i medlemsbladet; send inn bilde av hunden stående sett fra siden og forfra.

Corona preger alt og alle for tiden – har du noen spesielle opplevelser med din(e) berner(e) preget av corona? Hjemmekontor, isolasjon, karantene, alternative måter å frakte valp eller pare tispa på tvers av landegrensene, vedlikehold av trening til tross for manglende aktiviteter i avdelinger og lokalklubber, også videre.

Feiret dere en egen berner-preget 17. mai i dette annerledesåret? Fikk noen gjennomført Bernese World Wide Walk?

Har du et turtips så ønsker vi bidrag velkommen til vår turspalte.

Alt av bidrag, stort og smått, ønskes til vårt medlemsblad. Husk at alle avbildende hunder og mennesker trykket i bladet skal identifiseres ved fullt navn. Send en epost til redaksjonskomiteen – fristen er 10. juni.

Print Friendly, PDF & Email