Oppdatert brukerveiledning for Nettstedet

Basert på forespørsler er det nå laget en oppdatert brukerveiledning som beskriver hvordan man kan legge ut informasjon på nettstedet.

Oppdateringene er knyttet til hvordan man kan legge ut informasjon om avdelingene eller komiteene (f.eks. oppdatere avdelingens/komiteens kontaktinformasjon), og hvordan man kan legge til en ny side for en avdeling eller komité, f.eks. legge til en side med Styrepresentasjon.

Brukerveiledningen finner du under “NBSK“, så “Nyttige dokumenter“, dernest velg “Steg for steg manual“, eller gå direkte via linken Manual NBSKs Nettsted (se kapittel 7 og 8, samt siste del “Problemløsning”)

Print Friendly, PDF & Email