Nye planer for sommernummeret av Berner’n

Når det er unntakstilstand så må vi tenke i nye baner, og årets andre utgivelse av Berner’n vil derfor bli digital.

Stine Bøe, NBSKs redaksjonskomité (tekst)

Også Norsk Berner Sennenhundklubb rammes av korona-viruset og de tiltakene som er satt i gang som en konsekvens av denne pandemien.

Utstillinger og stevner er avlyst, noen avdelinger og klubber hadde allerede svakere økonomi enn normalt etter alle kanselleringene under perioden med hundesykdommen i fjor, og avdelinger med faste betalte oppdrag og aktiviteter er for tiden uten sysselsetting. Tapte inntekter både for klubben sentralt og for avdelingene skulle vært viktige bidrag for å finansiere annen drift i NBSK – for eksempel vårt verdifulle og verdsatte medlemsblad.

Sommernummeret blir digitalt

Derfor har styret og redaksjonskomiteen bestemt at neste nummer av Berner’n vil bli publisert på nett. Dette er et tiltak også Norsk Kennel Klub har valgt å gjøre med en av sine utgivelser av sitt medlemsblad Hundesport. Ved at du denne gangen ikke får tilsendt medlemsbladet i postkassa, så sparer NBSK en betydelig sum både i trykking og postgang, noe som er viktig siden NBSK opplever et inntektsbortfall på grunn av koronasituasjonen. Det har vært viktig for NBSK å ha en god publikasjon til våre medlemmer, et minste felles multiplum som absolutt alle kan dra nytte av ved å være medlem av NBSK. Det har også vært en prioritet at medlemsbladet sendes i posten, slik at bladet lettere kan arkiveres og oppbevares i ei bokhylle enn hva en får til i jungelen kalt internett – og også fordi vi tror leseropplevelsen og leserutbyttet er større når en får noe håndfast i postkassa, enn om en på eget initiativ må oppsøke klubbens nettsted for å se etter oppdateringer. Vi anerkjenner at vi har en mangefasettert medlemsbase, hvor hverdagen er digitalisert i varierende grad. Berner’n skal være et inkluderende gode for våre medlemmer.

Derimot, i en unntakstilstand må en tenke annerledes, og gjøre andre økonomiske prioriteringer. Framfor å droppe nummer 2 av Berner’n fullstendig, har styret og redaksjonskomiteen kommet fram til at den beste løsningen er å produsere neste nummer så normalt det lar seg gjøre, men hoppe over trykking og postgang, og heller gjøre medlemsbladet tilgjengelig via våre nettkanaler.

Del et bidrag med berner-Norge

I skrivende stund er det minimalt, om noe, som har skjedd i regi av klubben siden årets første utgivelse av Berner’n ble sendt til trykking – selv årsmøtet som var berammet i mars ble utsatt. Vi frykter at det kan ta lang tid før vi er tilbake i ordinær klubbvirksomhet med normalt aktivitetsnivå, og håper derfor at et lesverdig medlemsblad kan være et gode og en måte å samle berner-Norge i disse underlige dager. Derfor oppfordres alle til å sende inn bilder og historier, opplevelser og erfaringer, og dele med seg hvordan din hverdag med berner er – i og utenfor korona-tilstanden.

Manusfrist 1. juni

Siden denne utgivelsen ikke skal trykkes på papir, så står vi friere til å bruke bilder med lavere oppløsning, og alle bilder vil bli publisert i farger.

Manusfrist for nummer 2 i 2020 er utsatt til 1. juni, og bladet vil bli publisert på nett rundt 20. juni. Manus og bilder sendes på epost til [email protected] eller i posten til NBSKs redaktør, Stine Bøe, Spitalsvegen 96, 2338 Espa.

Første innsendte bidrag utenom faste spalter vil som vanlig bli premiert.

Støttekampanje

En digitalisert utgivelse av ett nummer av Berner’n kompenserer ikke for alle tapte inntekter fra eksempelvis den terminfestede dobbeltutstillingen i Stangehallen eller pinsetreffet. Derfor har styret og redaksjonskomiteen i fellesskap opprettet en støtteordning hvor vi håper flest mulig av våre medlemmer vil delta, i solidaritet og tradisjonell dugnadsånd. Vi vet at korona-tiltakene har rammet manges privatøkonomi, og ønsker derfor ikke å fastsette et beløp, men håper at de som kan avse noen kroner vil sette inn en valgfri sum på NBSKs konto 1594.49.58484, eller via Vipps (24309). Husk å merke innbetalingen med «Støtt NBSK». Alle innbetalinger som er registrert på konto før neste nummer av Berner’n går på nett vil bli takket i en liste i medlemsbladet – ved navn (ikke beløp). Du kan selvfølgelig også velge å være anonym (husk å gi beskjed til Redaksjonskomiteen). Headingen vil bli «Disse har støttet Norsk Berner Sennenhundklubb økonomisk i en vanskelig korona-tid» eller tilsvarende, og giverne blir sortert alfabetisk på etternavn, uansett om du gir en krone eller flere.

For de som ønsker, legger vi opp til at dere også kan få en halvside i Berner’n til egen disposisjon – om dere vil dele en dårlig svenskevits eller vise fram en avlshund er opp til dere. Pris for en halvsides støtteannonse er (minst) 200 kroner, og bestilling skjer på epost til [email protected] innen 15. juni. Redaksjonen hjelper til med oppsett og ideer om det trengs.

Vi håper våre medlemmer har forståelse for styrets og redaksjonskomiteens avgjørelse, og vi oppfordrer alle til å sende inn bidrag til denne eksklusive utgaven av medlemsbladet; på nett for aller første gang – og å støtte NBSK med en krone eller syv om du har mulighet.

Print Friendly, PDF & Email