NKK varsler vesentlig reduksjon i drift pga. koronasituasjonen

På grunn av koronasituasjonen permitterer NKK flertallet av medarbeiderne i administrasjonen fra 1. april. Permitteringene vil kunne få store konsekvenser for medlemmer, oppdrettere og hundeeiere. NKK opplyser at de ikke kan svare på enkeltspørsmål og det vil ikke være anledning til å kontakte avdelingene helse, registrering, aktivitet og organisasjon med spørsmål osv. Telefonlinjene holdes stengt til avdelingene, og e-post rundt enkeltsaker vil ikke bli besvart.

For mer info om saken, se NKKs nettsted NKK varsler vesentlig reduksjon i drift.

Se også andre sider hos NKK med informasjon om koronasituasjonen:

Print Friendly, PDF & Email