Avd Nord – Nytt styre valgt på årsmøtet 8.2.20

Det nye styret ser slik ut for 2020:
Leder: Solveig Aarbogh
Nestleder: Monica Hagen og Solfrid Hagfors
Kasserer: Guro Håkstad
Sekretær: Øyvind Skjeldal
Styremedlem: Ragnhild Ernstsen
Vara: Trine-Lise Nystad og Trond Walter Svendsen

Print Friendly, PDF & Email