Manusfrist for Berner’n 20. februar

Det er snart tid for ny manusfrist for Berner’n, og vi ber om at styre, komiteer, avdelinger og medlemmer sender inn materiale og bilder.

20. februar er siste frist, og alt stoff til medlemsbladet sendes på epost til [email protected] Husk at et bilde må være på minst 1 MB for at det skal kunne trykkes. Alle hunder og mennesker avbildet identifiseres ved fullt navn/stamtavlenavn, med mindre det er gruppebilde med så mange at det er urimelig å navgi alle.

I tillegg til de faste spaltene, så oppfordrer vi til å sende inn championatanmeldelser, nye tittelvinnere, nye avlshanner, bilder til bernerglimt, og annet stoff. Bladet blir det dere gjør det til!

Print Friendly, PDF & Email