SU-møtet november 2019, påmelding og frister

SU-møtet 23. – 24. november 2019 holdes på Gardermoen Airport Hotell (adresse: Ravinevegen 11, Gardermoen). Frist for innsendelse av saker til SU-møtet sendes styret på mail ([email protected]) eller via post til NBSK, PB 869, 1306 Sandvika, frist er satt til 15.10.2019 (se også annonse om frist Berner’n nr. 3, side 11).

Påmeldingsfrist mandag 4.11.2019, påmelding sendes på mail til styret ([email protected]).

NBSKs avdelinger og komiteer kan møte med én representant og eventuelt én observatør (bortsett fra HAK som kan møte med en representant + valpeformidler). Klubben dekker reise og opphold med full pensjon (minus kr. 500,- i egenandel for hver deltaker fra avdelingene, som dekkes av gjeldende avdeling) for representant og observatør. Klubben dekker overnatting fra lørdag til søndag, skulle man ønske å ankomme fredag må dette dekkes på egen hånd.

Det blir arrangert fellesmiddag lørdag kveld.

Transport: Det går shuttlebuss direkte fra flyplassen til hotellet hvert 20 minutt. Buss nr. S55 går fra ankomstplan og stopper direkte utenfor hotellet.

Saksliste vil bli lagt ut på nettstedet straks denne er klar, under siden Samarbeidsutvalget, eller klikk her.

Print Friendly, PDF & Email