Tidslinje over viktige NBSK-aktivteter og tidsfrister

Styret har etablert en tidslinje over de viktigste aktiviteter og tidsfrister i regi av NBSK. Tidslinjen skal i utgangspunktet dekke ca. ett år frem i tid. Styret forsøker å holde denne løpende oppdatert. Vi mottar gjerne tilbakemelding på eventuelle feil eller forslag til aktiviteter/tidsfrister som bør legges inn.

Siden finnes under NBSK / Styret / Tidslinje (under “Oversikt” til høyre på siden).

Eventuelt velg denne linken: Tidslinje viktige begivenheter

Print Friendly, PDF & Email