Årsmøtet – Ny dato, lørdag 8. juni

Etter dagens SU-møte er det nå besluttet at Årsmøtet flyttes til Pinsetreffet på Torpomoen. Årsmøtet holdes lørdag 8. juni etter utstillingen (foreløpig antatt start ved ca. 17-tiden). Eksakt tidspunkt er ikke bestemt ennå, info kommer senere. Det legges opp til et tidseffektivt møte da planen er at årsmøtet ikke skal forskyve starten på medlemsfesten nevneverdig.

Tidsfrister endres tilsvarende (iht. NBSKs lov, §3-3 Innkalling):

  • Forslag til saker på  årsmøtet må være styret i hende innen 13.4
  • Innkalling med alle saksdokumenter legges ut på NBSKs nettsted senest innen 25. mai.
  • Informasjon om kandidater til verv, sammen med stemmeskjema, legges ut på NBSKs nettsted senest 25. mai.
Print Friendly, PDF & Email