Redaksjonen søker medarbeidere

Redaksjonen søker medarbeidere og Redaktør

Redaksjonen trenger nye medlemmer av komiteen som ønsker å bidra til å produsere vårt medlems blad fire ganger årlig. Dersom du ønsker å bli med i komiteen eller vet om noen som kunne vært en aktuell kandidat så ta gjerne kontakt , og man kan også henvende seg til Valg komiteen.

Vi trenger fire til fem personer som kan være en del av komiteen. Det må på beregnes en del arbeid i det tidsrommet du ser i henhold til produksjons planen, tidsrommet mellom innsending og utgivelse. Dette er beregnet til rundt 14 dager. Arbeids mengde kan tilpasses medlemmene seg i mellom.

Redaktør søkes ettersom sittende redaktør har fått en del endringer i arbeids situasjon og dessverre ikke kan ha jobben lengre, denne stillingen vil det bli gitt full opplæring. Ta kontakt med Redaksjonen eller Valg komiteen dersom du selv kan tenke deg å sitte som Redaktør for vårt medlemsblad eller om du vet om en aktuell kandidat.

Print Friendly, PDF & Email