KLØVTUR

Velkommen til gjennomføring av kløvhund-merket i bronse i Øverbygd i Målselv

Tid: Lørdag 8. september fra kl 11.30. Prøven starter (vi går) opp kl 1200.

Sted: Skjold tettsted v/ gamle sagbruket (ved innfarten til Skjold fra Heia via Takvatn)

Pris: 100 kr

Lengde: 10 km

Påmeldingsfrist: 5. september 2018

Prøven gjennomføres i et forholdsvis lett terreng på for det meste gode stier. Litt myrete noen strekk – godt fottøy.

Prøveleder stiller med en egnet bagasjevekt til å veie kløvene før og etter prøven. Hundefører må ha attest fra veterinær eller annet ikke eldre enn 1 uke som bekrefter vekt på hund. Kløven skal veie 15% av kroppsvekt til hund. Eksempelvis skal en hund på 50 kg bære kløv på 7,5 kg.
Hvis noe tas ut av kløven underveis, f.eks i en lunsjpause, kan det være nyttig å veie den på nytt før prøven fortsetter. Hundefører bestemmer selv om han vil ta av kløven i pausene underveis. Vi anbefaler en liten teknisk stopp etter 10–15 minutter for å justere klær, sko og kløv, og siden en rast pr time, sånn omtrent 50 minutter gange og 10 minutter hvil. Anbefalt tempo er ca. 3,5 km/t i bevegelse, litt mindre når pausene inkluderes. En bronseprøve vil da ta litt i overkant av tre timer.

Når turen er gjennomført og kløvsekkene kontrollveiet, deles merkene ut til dem som har gjennomført prøven. Hundene skal ha lov til å være slitne og kanskje litt sårbeinte, men ved skade, halting og vegring skal kløven av og prøven avbrytes for den aktuelle ekvipasjen. Det samme gjelder hvis hundefører behandler hunden hardt eller må dra den videre. Kløving skal være en positiv opplevelse for både mennesker og hunder.

Påmeldingslenke og øvrig informasjon finner du her:

Påmelding til kløvmerkeprøve

Etter turen er det plass for sosialt samvær i Solbergneset for de som ønsker det.


Vel møtt til en god dag for hunder og eiere!

Solveig Aarbogh
Kontaktperson avd Nord

Print Friendly, PDF & Email